RSS

                                  Spływy:    jednodniowe    weekendowe    rodzinne    studenckie    integracyjne    usługi transportowe

Mątawa

Mątwa to rzeka w północnej Polsce, na Pojezierzu Południowopomorskim. Jej długość
wynosi 59,3 km, powierzchnia dorzecza 456,5 km². Płynie w województwie kujawsko-pomorskim. Jej ważniejsze dopływy to: Raczka, Huta, Krępa, mniszek, Fletnowska, Morgi. Mątawa jest rzeką charakteryzująca się w swym biegu kształtem litery "U". Wypływa
z rynnowego Jeziora Mątasek (pow 33,0 ha długości 58,9 km, spadek 63 m). Mątwa płynie w
kierunku południowym przez Bory Tucholskie. Rzeka na odcinku ok. 33 km odwadnia
obszary wysoczyznowe przy spadku 59 m, następnie w połowie swego biegu zmienia
kierunek na północny. Na końcowym odcinku ok. 26 km osiąga spadek jedynie 4 m. Mątawa
pokonując od Borowego Młyna do Piły drobne wzniesienia tworzy liczne meandry,
szczególnie urokliwe w rejonie tzw. "Szwajcarii Rulewskiej". W trakcie trasy napotykamy na wiele małych elektrowni wodnych, które swoja pracą w sposób istotny wpływają na zmiany stanów wody w Mątawie. Mątawa to bardzo piękna, urokliwa i dzika rzeczka, której górna część (do źródła do mostu drogowego na A1) prawie na całej długości płynie przez tereny leśne.

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny:
   Szlak malowniczy
   Kilometraż odcinka: 66,0 - 57,6
   Spadek rzeki: 0,0‰
   Dostępność: dla początkujących
   Skala trudności: bardzo łatwy


   Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami.

Odcinek środkowy
   Szlak bardzo malowniczy
   Kilometraż odcinka: 57,6 - 31,2
   Spadek rzeki: 2,0‰
   Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
   Skala trudności: nieco trudny                                                                                                        

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania.

Odcinek dolny:

Kilometraż odcinka: 31,2 - 0,0
Spadek rzeki: 0,2‰
Dostępność: dla początkujących
Skala trudności: bardzo łatwy


Warunki spływu:  Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami.

Przykładowa trasa spływu jednodniowego na rzecę Mątawa:

1. powyżej miejscowości Krzewina=>Bąkowski Młyn(długość trasay 12km)

2. Bąkowski Młyn=>Wilcze Błota(długość trasy 11km) lub Świete(długość trasy 14km). Trasa chrakteryzuję się dużą ilością przeszkód. 

Przykładowa trasa spływu dwudniowego:

Krzywina=>Bąkowski Młyn=>Wilcze Błota